หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 21 งาน

1. พนักงาน 555 เปเปอร์พลัสสาขามาบุญครอง

สีทอง 555 จำกัด

1. ขายสินค้า
2. ให้ข้อมูลชนิดของสินค้ากับลูกค้า
3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 17 ส.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. พนักงาน 555 เปเปอร์พลัส ประจำสาขาเดอะมอลล์บางกะปิ

สีทอง 555 จำกัด

1. ขายสินค้า
2. ให้ข้อมูลชนิดของสินค้ากับลุกค้า
3. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 17 ส.ค. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. หัวหน้าแผนกขายห้างสรรพสินค้า, Modern Trade

สีทอง 555 จำกัด

-วางแผนการขายให้พนักงานในแผนก
-แก้ไขปัญหา ตรวจติดตามการทำงานของพนักงาน
-เยี่ยมเยียน ดูแลลูกค้าหลัก
วันที่ 17 ส.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. พนักงานการตลาด

สีทอง 555 จำกัด

1.เสาะหาข้อมูลทางการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย
2.เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ของแจก แถม ในกิจกรรมการตลาด
3.รว
วันที่ 17 ส.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. พนักงาน 555 เปเปอร์พลัส ประจำสาขาเยาวราช

สีทอง 555 จำกัด

1. ขายสินค้า
2. ให้ข้อมูลชนิดของสินค้ากับลูกค้า
3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 17 ส.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. พนักงาน 555 เปเปอร์พลัส ประจำสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

สีทอง 555 จำกัด

1. ขายสินค้า
2. ให้ข้อมูลชนิดของสินค้ากับลูกค้า
3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 17 ส.ค. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. พนักงาน 555 เปเปอร์พลัส ประจำสาขาซีคอน

สีทอง 555 จำกัด

1. ขายสินค้า
2. ให้ข้อมูลชนิดของสินค้ากับลูกค้า
3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 17 ส.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. ช่างเทคนิคแผนกแพ็คกิ้ง

สีทอง 555 จำกัด

ตรวจเช็คเครื่องจักร, ควบคุมการเดินเครื่องจักร, ตรวจคุณภาพของสินค้าที่ผลิตได้, ทำความสะอาดเครื่องจักร วันที่ 17 ส.ค. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. พนักงานประจำสาขา **ด่วนที่แจ้งวัฒนะ**

สีทอง 555 จำกัด

1. ขายสินค้า
2. ให้ข้อมูลชนิดของสินค้ากับลูกค้า
3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 17 ส.ค. 2553
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. พนักงานขับรถส่งสินค้า

สีทอง 555 จำกัด

1.รับ Invoice ในแต่ละวันเพื่อเตรียมการจัดส่ง
2.ตรวจสอบ Invoice ครบถูกต้องหรือไม่ พร้อมจัดเส้นทางในก
วันที่ 17 ส.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)

สีทอง 555 จำกัด

1. ตรวจสอบคุณภาพกระดาษและงานพิมพ์คัดแยกของดีของเสีย
2. จัดทำรายงานการตรวจสอบในแบบฟอร์มต่างๆที่กำหนด
วันที่ 17 ส.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. พนักงานคลังสินค้า

สีทอง 555 จำกัด

1. รับ - จ่ายวัตถุดิบตามรายการที่แจ้งในเอกสาร
2. จัดเก็บและตรวจสอบสภาพวัตถุดิบให้พร้อมส่งมอบ
3. จั
วันที่ 17 ส.ค. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. พนักงานรายวันฝ่ายผลิต

สีทอง 555 จำกัด

ปฏิบัติงานในสายการผลิตตามแผนกต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 17 ส.ค. 2553
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. ประสานงานฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ

สีทอง 555 จำกัด

1.รับเรื่องความต้องการของลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการต่างๆ
2.จัดทำใบเส
วันที่ 17 ส.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เลขานุการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ

สีทอง 555 จำกัด

1. รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ
2. การจัดเตรียมประชุม การจดรายงานการประชุม
3. จัดทำบันทึ
วันที่ 17 ส.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. ช่างพิมพ์ / ช่างตัดกระดาษ / ช่างเทคนิค / ช่างคุมเครื่องจักรทุกประเภท

สีทอง 555 จำกัด

ปฎิบัติงานตามสายงานที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัด
ควบคุมเครื่องจักร-อุปกรณ์การผลิตตามความเหมาะสม
วันที่ 17 ส.ค. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. พนักงาน 555 เปเปอร์พลัส ประจำสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

สีทอง 555 จำกัด

1. ขายสินค้า
2. ให้ข้อมูลชนิดของสินค้ากับลูกค้า
3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 17 ส.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. พนักงานจัดซื้อ

สีทอง 555 จำกัด

1. จัดซื้อและจัดจ้างตามผู้ร้องขอ
2. เปรียบเทียบราคา จัดหาสินค้าใหม่ ๆ เสมอ
3. หา Supplier
วันที่ 17 ส.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. Supervisor ฝ่ายผลิต

สีทอง 555 จำกัด

1. วางแผนการทำงานฝ่ายผลิตทุกขั้นตอน
2. ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้
3 . ประสานงานระหว่างฝ่า
วันที่ 17 ส.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป/ซ่อมบำรุงเครื่องจักรระบบไฟฟ้า

สีทอง 555 จำกัด

ซ่อมบำรุงทั่วไป
1. ซ่อมเครื่องจักรในส่วนของปั๊มลม, Air dryer, Vacuum, ปั๊ม Root, เครื่องแพ็ค, บูชเต
วันที่ 17 ส.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

สีทอง 555 จำกัด

1. กำหนดนโยบาย บริหารงาน และตรวจสอบการบริหารคลังสินค้า การกระจายสินค้า และการขนส่ง เพื่อให้บริษัทฯบร วันที่ 17 ส.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี